Ju jeni ketu: Home » Islam

Muhamedi (sal Allahu alejhi ue selem) ishte nga njerëzit më fisnikë, nga fisi më fisnikë dhe nga më fisnikët e fisit të tij

Imam Ibn Kajim el-Xheuzijeh (Allahu e mëshiroftë) thotë: Ai kishte prejardhjen më të mirë nga të gjithë banorët e tokës, sepse paraardhësit e ti...

Read more ››

Allahu e edukon robin e Tij besimtar – Imam Ibën Kajjimi

“Allahu e edukon robin e Tij besimtar, të cilin e do dhe i cili ka vlerë tek Ai, nëpërmjet shkarjes apo gabimit më të vogël, dhe kështu ai vazhdon të...

Read more ››

Faljet e namazit fshijnë gabimet

Ka thënë Pejgamberi, paqa dhe meshira e Zotit qofte mbi të:...

Read more ››

Bazat e Islamit

Xhibraili alejhi selam iu drejtua Muhamedit alejhi selam me pyetjen:...

Read more ››

Domethënia e shprehjes "la ilahe il Allah" dhe kushtet e saj

1) Kushtet e shprehjes ‘la ilahe il Allah’ dhe domethënia e saj?...

Read more ››

A është e drejtë shprehja "feja është në zemër"?

Kjo shprehje përdoret nga ata që duan të justifikohen për moskryerjen e detyrimeve të tyre Islame. Islami është fe që përmban në vetvete udhëzime...

Read more ››

Mos i shkel milingonat, sepse ato…

Shejh Ebu Is’hak El Huvejni ka thënë: “Mos lejo që njerëzit të dinë për ty asgjë përveç lumturisë tënde. Mos lejo që n&eu...

Read more ››

Çka thënë Pejgamberi alejhi selam për ryshfetin?

Hadithi për ata që marrin ryshfet, dhurata dhe peshqeshe për punët tashmë të paguara:...

Read more ››

Si e pranoi Islamin, një qytet i tërë me të krishterë!

Veprat, që kryen me sinqeritet, kanë një vlerë dhe ndikim shumë të madh. kjo për faktin sepse situata ndryshon përtej pritshmërive! Dikur, kur ushtria musl...

Read more ››

RtvIslam © Copyright 2014 - Powered by: Mevlana Art

Shko ne krye te faqes